16/09/16 - thông báo về seminar khoa học khoa xây dựng

TRƯỜNG ĐH KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG

KHOA XÂY DỰNG

  

THÔNG BÁO

TỔ CHỨC SEMINAR KHOA HỌC CỦA KHOA XÂY DỰNGKính gửi:   Các Giảng viên khoa Xây dựng

 

            Khoa Xây dựng - Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng sẽ tổ chức các seminar khoa học với mục đích để các thầy cô, các cán bộ nghiên cứu, công bố, chia sẻ những kết quả nghiên cứu, các thông tin khoa học hữu ích và có điều kiện trao đổi, thảo luận giữa các thành viên được đầy đủ hơn. Đây cũng là hoạt động thúc đẩy chất lượng nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng giảng dạy trong toàn Khoa.

            Để hoạt động học thuật này thực sự hữu ích, thực chất và duy trì thành nếp sinh hoạt định kỳ, Ban Chủ nhiệm Khoa Xây dựng đề nghị các thầy cô, các học viên cao học tích cực tham gia.

Nội dung:

            Các báo cáo, các thông tin khoa học thuộc tất cả các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu của các giảng viên trong Khoa.

Hình thức tổ chức

            Khoa Xây dựng dự kiến tổ chức Seminar định kỳ 2 tháng/lần. Kế hoạch cụ thể được điều chỉnh căn cứ số lượng báo cáo đăng ký, kế hoạch công tác của các giảng viên.

            Các báo cáo đăng ký với Ban Tổ chức gồm các thông tin: Tên báo cáo, nội dung chính, dự kiến thời lượng báo cáo, gửi tới địa chỉ E-mail: hoannh@dau.edu.vn trước ngày 30/09/2016.

            Ban Tổ chức sẽ sắp xếp thời gian, địa điểm tổ chức và thông báo đến các thầy cô. Các báo cáo có nội dung phù hợp với sinh viên, Ban Tổ chức sẽ thông báo để sinh viên đến dự.

            Kính mời các thầy cô, các học viên cao học quan tâm đăng ký báo cáo.

 

 

BCN KHOA XÂY DỰNG

 

 

 

 

 

 

Ths. GVC. Trần Thị Bạch Điệp