Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học - đề tài khoa học và công nghệ cấp trường năm 2014-2015

  • Posted: 24/07/2016
  • By: editor
Ngày 24 tháng 6 vừa qua thạc sỹ Nguyễn Thế Sơn là giảng viên bộ môn Kỹ thuật công trình xây dựng thuộc khoa Xây dựng trường Đại học Kiến trúc Đà nẵng, đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường.

Tên đề tài:

THIẾT KẾ KHÁNG CHẤN KHUNG PHẲNG BÊ TÔNG CỐT THÉP BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẨY DẦN TRONG TCVN9386:2012
Mã đề tài: KTD 2014-01
Giảng viên thực hiện : Thạc sỹ Nguyễn Thế Sơn-Khoa Xây dựng trường Đại học kiến trúc Đà nẵng


Thạc sỹ Nguyễn Thế Sơn đã thực hiện nghiên cứu đề tài thiết kế kháng chấn từ ngày 01-09-2014 đến ngày 25-05-2015.
Đề tài đã được nghiệm thu tại hội đồng nghiên cứu khoa học cấp khoa vào ngày 29-05-2015 và nghiệm thu tại hội đồng nghiệm thu cấp trường ngày 24-06-2015. Tại hội đồng nghiệm thu cấp khoa và cấp trường, sau khi được các nhà chuyên môn phản biện đã đánh giá đạt loại tốt, có thể tiếp tục phát triển đề tài sâu hơn.
Một số hình ảnh nghiệm thu đề tài tại hội đồng nghiệm thu cấp trường: